Menu

PUB USER: dankasavic

Personal Information

First (Given) Name:
Danka
Middle Name:
Last (Family) Name:
Savic
Date Joined:
03/24/2012
E-Mail Address:
You must be Logged In To View!
Website:
None Provided
Gender:
Female
Profile:
My original education is physical chemistry, PhD in biophysics (mathematical modeling) and since 1997, I am working in an interdisciplinary field of psychobiology.
I am familiar with medical (pharmaceutical), biological, psychological, psychiatric, mathematical, and chemical terminology. I also work for a law firm as a translator for patent applications, mostly pharmaceutical.
In 1993-1995 (1,5 years), I have worked full time as a translator in the largest law firm in ex-Yugoslavia.
Image:
None Provided
Article Title: COMBINED MENINGOCOCCAL CONJUGATES WITH COMMON CARRIER PROTEIN
Date Created:
04/02/2012
Date Updated:
04/02/2012
Language:
Serbian
Category:
Translation
TranslatorPub.Com Rank:
170
Views:
2972
Comments:
0
Ratings:
0, Average Rating: 0 (10 Max)
Text:
This is a part of a translation of the patent application EP 1 755 662 B1. The original text can be found at:
https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090812/patents/EP1755662NWB1/document.pdf

KOMBINOVANI MENINGOKOKNI KONJUGATI SA ZAJEDNIČKIM PROTEINOM NOSAČEM
OBLAST PRONALASKA
Ovaj pronalazak se odnosi na vakcine protiv Neisseria meningitidis. Konkretno, odnosi se na vakcine koje se zasnivaju na konjugovanim kapsularnim saharidima iz više meningokoknih serogrupa.

STANJE U STRUCI
Na osnovu kapsularnih saharida organizma, identifikovano je dvanaest serogrupa N. meningitidis (A, B, C, H, I, K, L, 29E, W135, X, Y i Z). Grupa A je patogen najčešće uključen u epidemijsko oboljenje u Africi južno od Sahare. Serogrupe B i C su odgovorne za veliku većinu slučajeva u SAD i u najrazvijenijim zemljama. Serogrupe W135 i Y su odgovorne za ostale slučajeve u SAD i razvijenim zemljama.

Dvovalentna vakcina sa kapsularnim polisaharidima iz serogrupa A+C je dostupna kao proizvod Mencevax AC™, a tetravalentne smese saharida iz serogrupa A+C+Y+W135 su dostupne kao proizvodi Mencevax ACWY™ i Menomune™ [1-3]. Iako su efektivne u adolescentima i odraslima, ove vakcine indukuju slab imuni odgovor i kratko trajanje zaštite, zato što su nekonjugovani polisaharidi antigeni nezavisni od T ćelija koji izazivaju slab imuni odgovor koji se ne može pojačati.

Da bi se popravio slab imunitet kapsularnih saharida, razvijene su konjugovane vakcine, u kojima su saharidi vezani za proteine nosače. Konjugovane vakcine protiv serogrupe C su odobrene za humanu upotrebu i uključuju Menjugate™ [4], Meningitec™ i NeisVac-C™.

Smese konjugata iz serogrupa A+C su takođe testirane [5,6] i objavljene su smese konjugata iz serogrupa A+C+W135+Y [7-10].

Mada su mešane konjugovane vakcine slične sa mešanim saharidnim vakcinama, postoje neke ključne razlike. Konkretno, inkluzija protein nosača u konjugovane smese predstavlja nove rizike, naročito u vezi epitopske supresije indukovane nosačem (ili "supresije nosačem", kao što se obično zove) tj. fenomena u kojem imunizacija životinje proteinom nosačem sprečava tu životinju da kasnije podigne imuni odgovor na antigenski epitop koji je izložen na tom nosaču [11]. Ovaj problem je naročito važan kad se simultano daje više konjugata sa istim proteinom nosačem [12].

Supresija nosačem je ispitivana za monovalentne meningokokni konjugate [13] i nešto je rađeno u vezi sa mešanim meningokoknim konjugatima. Na primer, referenca 14 predlaže da se fimbrije pertusisa koriste kao nosači da bi se izbegla supresija nosačem u multivalentnim konjugovanim vakcinama, a referenca 15 predlaže da se supresija nosačem rešava korišćenjem više od jednog tipa proteina nosača u vakcini, poželjno proteina D H. influenzae i/ili tetanus toksoida (Tt).

Predmet pronalaska je obezbeđivanje još vakcina koje sadrže konjugovane kapsularne saharide iz više meningokoknih serogrupa, ali koje izbegavaju rizik epitopske supresije indukovane nosačem.


OPIS PRONALASKA
Suprotno od pristupa za izbegavanje supresije nosačem predloženog u referenci 15, naime, upotrebe više od jednog tipa različitih proteina nosača, ovaj pronalazak koristi isti tip proteina nosača ('zajednički nosač') za više konjugata, što pojednostavljuje proizvodnju vakcine na komercijalnoj skali. Međutim, biranjem zajedničkog nosača, mogućnost za supresiju nosačem se povećava. Vakcine se uglavnom prave mešanjem pojedinačnih konjugata koji su pripremljeni u zasebnim koncentrovanim rastvorima i svaki takav rastvor obično sadrži zaostalu količinu nekonjugovanog proteina nosača iz reakcije konjugacije. Nekonjugovani nosač može da izazove supresiju nosačem i, ako svaki koncentrovani rastvor sadrži količinu x nekonjugovanog nosača, onda će tetravalentna smesa sadržati 4x nekonjugovanog nosača.
Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2024 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal