Welcome to TranslatorPub.Com!

USUARIO PUB: ulfnor

Informacion Personal

Primer nombre:
Ulf
Segundo nombre:
Vilhelm
Apellido:
Norlinger
Fecha de suscripcion:
12/23/2008
Direccion de correo:
Debes iniciar sesion para ver!
Website:
http://hem.bredband.net/ulfn/
Genero:
Masculino
Perfil:
On my spare time I enjoy hiking in woods and fields. Love to paint and take photographs. Read a lot, both fiction and non-fiction (considered as well-informed).

Through all my life I have been interested in Swedish cultural history, and have visited many ancient monuments during holidays, as Ales' stones in Scania, the Viking town on Birka, Uppsala burial mounds, the Ottar barrow, and several ancient remains on Gotland.

Qualities
Ambitious
Accurate
Focused
Enterprising
CreativeTitulo de articulo: Kosmologi
Fecha de creacion:
12/25/2008
Ultima actualizacion:
01/03/2009
Idioma:
Swedish
Categoria:
Translation
Rango de TranslatorPub.Com:
68
Vistas:
3674
Comentarios:
0
Valoracion:
0, Puntaje promedio: 0 (10 Max)
Texto:
Source
------
Om universum har en gräns, vad finns utanför det? Jag tror att många av oss har ställt samma fråga. Men de flesta kosmologer anser att frågan är omöjlig att svara på. Dock har universum en gräns, den är definierad som vad som i princip kan observeras. Med andra ord, vad som bestäms av universums ålder och dess inflation. Utanför vårt universum finns det oändligt med utrymme för andra universum. Och att rummet verkligen är oändligt har bevisats genom en detaljerad analys av den kosmiska bakgrundsstrålningen (faktum är att universum är helt platt!). Kan det nu finnas andra universum? Ja, mycket troligt säger t.ex. den svenske kosmologen Max Tegmark. Han rättfärdigar sitt uttalande med att livet är beroende på en extremt finavstämd inställning av naturlagarna, med en serie naturkonstanter med bestämda värden. Om någon av dessa konstanter ändras med så lite att det knappt är mätbart, skulle resultatet bli ett universum där liv inte kan existera. Slutsatsen är enligt Tegmark att det finns ett oerhört antal universum där ute, med skilda värden på naturkonstanterna (han liknar det vid bubblor av universum i ett oändligt rum, där varje universum har skapats ur sin egen ”Stora Smäll”), och vi kan enbart leva i det universum som har de rätta värdena på dessa konstanter.

Men hur kan rummet vara oändligt? Jämför med att fylla upp ett tal med ett enormt antal decimaler, som t.ex. för pi. Rummet skapas på ett liknande sätt, med objekten som spänner ut det, men är ändå oändligt (som antalet decimaler för pi är oändligt).
Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2024 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal